Strategické cíle

Cíle pro rok 2016


1) Příprava manuálu pro práci s osobami závislými primárně na alkoholu. Zpracování postupů pro zvyšování kvality práce s touto cílovou skupinou.


2) Rozvoj komunikace a spolupráce v rámci sítě sociálních služeb v Českých Budějovicích, respektive Jihočeském kraji.


3) Příprava a zavedení pracovního programu pro klienty KCP

4) Zavedení nového hodnocení služeb pro klienty a stážisty


5) Přizpůsobovat nabídku služeb a HR materiálu potřebám klientů a změnám na drogové scéněZhodnocení naplnění strategických cílů pro rok 2015

Ad 1.) Po ukončení Resocializačních programů v polovině roku 2015 se snížil úvazek o 1, zbytek úvazku z projektu přešlo na KC

Ad 2.) Po skončení projektu RPP se zachovaly některé služby v rámci služeb KC - jde o dopisování s lidmi v odnětí trestu svobody a možnost vykonávání OPP. Zavedení pracovního programu zůstává pro rok 2016.

Ad 3.) Tým se stabilizoval a za rok 2015 se vyhl větším personálním změnám, výjimkou byl odchod 1 pracovnice po konce Resocializačního programu.

Ad 4.) Závislí na alkoholu začali navštěvovat Kontaktní centrum ve větším počtu. Po počátečních obtížích akonfliktech s uživateli drog se tyto dvě skupiny sžily. Pracovníci na poradách, intervizích a supervizích vytváří postupy, jak s uživateli drog pracovat, vytvoření celistvé metodiky zůstává pro rok 2016.