Výkon obecně prospěšných prací

Pro koho jsou služby určeny

 • pro dlouhodobé a/nebo injekční uživatele drog, experementátory a příležitostné uživatele drog, kteří jsou odsouzeni k výkonu trestu v rozsahu do 200 hodin obecně prospěšných prací
 • odsouzeným, kteří jsou v programech následné péče po absolvování léčby
 • odsouzeným starším 18ti let

Cíle

 • umožnit odsouzeným vykonat výkon trestu v prostředí, které je mu známé, a ve kterém se zvyšuje šance na úspěšné dokončení trestu
 • motivovat odsouzené k pozitivní změně a pracovat s nimi na bázi case-managementu

Kapacita programu

 • 3 odsouzení, kteří mohou vykonávat trest OPP souběžně

Podmínky přijetí odsouzeného

 • odsouzený spolupracuje s přísloušnou Probační a mediační službou
 • vstupní pohovor s pracovníkem zařízení, který je odpovědný za výkon OPP
 • soudem daný termín na dokončení OPP je reálně zvládnutelný 

Možnosti výkonu OPP

 • v zařízení - úklidové práce, drobná manuální činnost
 • práce, které odsouzený po zapracování může vykonávat mimo zařízení (např. skládání propagačních materiálů, příprava materiálů pro zařízení atd.)

Důvody ukončení výkonu OPP ze strany zařízení

 • odsouzený neplní podmínky stanovené v dohodě se zařízením (nedostavuje se k výkonu OPP ve stanovených časech, neplní dohodnuté práce...)
 • odsouzený se dostavuje na výkon OPP ve stavu, který není slučitelný s výkonem tohoto trestu (např.není schopen komunikace a spolupráce v důsledku užití alkoholu a OPL)

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Hub
odpovědná osoba pro resocializační programy
tel.: 387 201 738
E-mail: hub@os-prevent.cz