Samospráva

Pro koho jsou služby určeny

  • pro dlouhodobé a/nebo injekční uživatele drog


Cíle

  • obnovení pracovních návyků

Kapacita programu

  • 4 osoby / 1 týden zajišťující chod na kontaktní místnosti

Důvody ukončení výkonu samosprávy ze strany zařízení

  • klient se dostavuje na výkon samosprávy ve stavu, který není slučitelný s výkonem této služby (např.není schopen komunikace a spolupráce v důsledku užití alkoholu a OPL)

Kontaktní osoba

Bc. Tomáš Hub
odpovědná osoba pro resocializační programy
tel.: 387 201 738
E-mail: hub@os-prevent.cz