Služby

KC poskytuje základní kontaktní a harm-reduction služby a strukturované služby.

 • Kontaktní a Harm-reduction služby:
 • Výměnný program pro uživatele drog – výměna injekčních stříkaček a Harm reduction materiálu (desinfekce, injekční vody (aqua pro injectione), filtry, mnohovrstvé tampóny z buničité vaty, kondomy, mastičky na žíly – Heparoid, Braunovidon, Ichtoxyl, želatinové kapsle, náplasti), poradenství v oblasti HR, zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním drog.
 • Sekundární výměnný program – výměnný program, kdy jeden klient zajišťuje výměnu pro více uživatelů. Jedná se o uživatele, kteří nejsou v kontaktu s žádnou organizací poskytující výměnný program
 • Kontaktní místnost
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis - použití sprchy, služba prádelna, poskytnutí ošacení
 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Orientační testování rizikových uživatelů drog (popř. jejich partnerů) na výskyt protilátek na vir HIV, žloutenky typu B a C, syfilis z kapilární krve. Poradenství a v oblasti hepatitid (žloutenek) typu B a C, viru HIV, pohlavních a pohlavně přenosných chorob
 • Základní zdravotní ošetření drobných poranění (na úrovni laického domácího ošetření)
 • Těhotenské testy pro uživatelky drog
 • Využití telefonu, PC  a internetu klienty


 • Strukturované služby:

 • Krizová intervence
 • Základní sociální poradenství
 • Nácvik sociálních dovedností (činnosti související s uplatňováním na trhu práce: sestavování pracovních životopisů, orientace na trhu práce, psaní motivačních dopisů, komunikace s potencionálními zaměstnavateli...)
 • Zprostředkování služeb a odkazy
 • Motivační trénink
 • Individuální poradenství
 • Zprostředkování léčby a detoxu
 • Asistenční služby
 • Řízený výkon OPP
 • Pracovní program pro klienty KCP
 • Korespondence s klietny ve výkonu trestu
 • Tématické přednášky


Všechny služby jsou poskytovány anonymně, důvěrně a bezplatně!