Principy

Kontaktní centrum České Budějovice se řídí základními principy OS PREVENT.


Specifické principy KCP ČB:


NÍZKOPRAHOVOST

Služby jsou nastaveny tak, aby poskytovaly co nejširší nabídku při minimalizaci vstupních podmínek.

ANONYMITA

U uživatelů služby nezjišťujeme osobní údaje a evidujeme je nejčastěji pomocí anonymních kódů. Pokud jsou pro naši spolupráci osobní údaje nutné (např. v rámci spolupráce s dalšími institucemi), klient musí k tomuto kroku poskytnout informovaný písemný souhlas.

BEZPLATNOST

Služby jsou klientům poskytovány bezplatně.

DOSTUPNOST

Služby jsou uživatelům dostupné kdykoliv v rámci provozní doby jim přizpůsobené. Není potřeba předchozího objednání ani doporučení jiného odborníka.