Poslání, cíle

Posláním KC Prevent České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog, nabídnout jim pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, minimalizovat zdravotní a sociální rizika, motivovat ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou.

Cíle

  • navázání kontaktu s uživateli návykových látek 
  • pozitivní změna rizikového chování klientů 
  • motivace klientů ke změně způsobu života (směrem k abstinenci) 
  • stabilizace či případně zvyšování kvality života klientů 
  • ochrana většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími se zneužíváním návykových látek