Poslání, cíle

Posláním KC Prevent České Budějovice je poskytnout bezpečné a přijímající prostředí populaci uživatelů drog a alkoholu, nabídnout uživatelům služby pomoc a podporu při hledání vhodného řešení jejich aktuálních problémů, snažit se minimalizovat zdravotní a sociální rizika vyplývající z jejich životního stylu, motivovat je ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci a těmito prostředky zároveň chránit populaci drogami nezasaženou.

Cíle služby:

  • navázání kontaktu s uživateli návykových látek 
  • pozitivní změna rizikového chování klientů 
  • stabilizace či případně zvyšování kvality života klientů
  • motivace klientů ke změně způsobu života (směrem k abstinenci)
  • ochrana většinové společnosti před negativními dopady souvisejícími se zneužíváním návykových látek