Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, tj.:

  • dlouhodobí uživatelé nelegálních návykových látek a alkoholu,
  • experimentátoři a příležitostní uživatelé drog .

Nejpočetnější cílovou skupinu tvoří dlouhodobí uživatelé nealkoholových drog a osoby, které se v důsledku užívání drog (včetně alkoholu) potýkají se sociálními, zdravotními či existenčními problémy.


Související informace:

  • Služby jsou určeny pro osoby starší 15 let.
  • Pro poskytování služeb jsou stanovena pravidla, která zajišťují kvalitní a bezpečné prostředí pro klienty i pracovníky. 
  • Klientům se snažíme poskytovat služby, které aktuálně potřebují a v takovém rozsahu, jaký odpovídá míře našich a jejich možností a schopností.
  • Pro osoby blízké uživatelům drog (rodiče, partneři, příbuzní…) nejsou určeny služby Kontaktního centra Prevent v Českých Budějovicích! V případě potřeby se obracejte na Adiktologickou poradnu Prevent.
  • Zařízení nemá bezbariérový přístup.