Aktuality‎ > ‎

Lidé si k nám umí najít cestu....

přidáno: 7. 5. 2010 4:40, autor: Neznámý uživatel
Do Kontaktního centra Prevent v Českých Budějovicích si našlo cestu od jeho otevření bezmála 150 lidí. Naše služby využívají nejen osoby závislé na drogách, ale také rodiče a partneři lidí, kteří mají s drogami problémy. Jednou ze služeb které rodičům a partnerům nabízíme je poradenství v oblasti závislostí, informace a především prvotní náhled na celý problém. Situace, do které se dostávají rodiče a partneři žijící s lidmi se závislostním chováním, je mnohdy velmi komplikovaná a představuje pro ně samotné velmi tíživý problém. Naší snahou je podpořit a pomoci jim v jejich obtížné životní situaci. Náš tým pracovníků strávil dohromady přes 450 hodin na kontaktní místnosti při práci se samotnými uživateli drog a několik desítek hodin na konzultační místnosti při poradenství. Základním cílem práce s uživateli drog je navázání kontaktu s klientem a vytvoření komunikace založené na důvěře a otevřenosti. Postupně se buduje důvěra klienta v zařízení či program a k možnosti využití odborné pomoci obecně. Ke kontaktní práci patří i poučení klienta o účinku drog, důsledcích, rizicích aplikace, zneužívání drog a závislosti, informace o relativně bezpečnějších způsobech užívání drog, hygienických návycích, bezpečném sexu, přenosných nemocích atd. Prohloubeného kontaktu lze využít k nastolení otázky změny rizikového chování (výměna injekčního náčiní, motivace k návštěvě odborného zařízení atd.). Kontaktní poradenství, i když často jednorázové nebo nesystematické, pomáhá u konkrétního klienta definovat určitý problém zdravotní, psychologický, sociální či právní, navrhuje možnosti řešení a zajišťuje asistenci směrem ke zdrojům odborné pomoci.Jednou z hojně využívaných služeb je výměnný injekční program, kde si mohou nitrožilní uživatelé drog vyměnit použité stříkačky za čisté, a tím snížit riziko přenosu žloutenky typu B a C a viru HIV. Touto službou se také snažíme zamezit výskytu infikovaných injekčních stříkaček ve městě. Ke konci dubna jsme vyměnili přes 10.000 injekčních stříkaček. Závěrem bych dodala, že i přes velmi nepříznivou finanční situaci do které jsme se dostali, chceme nadále poskytovat odbornou pomoc v takovém rozsahu, v jakém nám to tato situace dovolí.
Olga Hynoušová (ředitelka zařízení)
Comments