Aktuality‎ > ‎

Konference "Lidská práva v proměnách času"

přidáno: 21. 11. 2011 6:34, autor: Neznámý uživatel
Dne 8.listopadu 2011 se konala v Českých Budějovicích odborná konference pořádaná Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity.
Cílem konference bylo přispět k šíření povědomí o lidských právech a formou diskusního fóra nabídnout různé názory, myšlenky a analýzy ohledně lidských práv. Konference se zabývala problematikou v celém jejím spektru, především však v kontextu právním, sociálním, sociálně-právním a zdravotně-sociálním. Konference byla platformou setkávání odborníků všech směrů sociální práce a lidskoprávního aktivismu k jednotlivým aktuálním tématům.             
Konference se také aktivně zůčastnily dvě pracovnice kontaktního centra:
Bc. et Bc. Kateřina Marková s příspěvkem "Bio-psycho-socio-spirituální model závislosti jako východisko pro práci sociálního pracovníka kontaktního centra"
Johana Bürgerová, DiS. s příspěvkem "Sociální práce v Kontaktním centru Prevent v Českých Budějovicích s lidmi bez přístřeší, kteří užívají nelegální návykové látky".

Účast na konferenci byla i zahraniční.
Z konference bude vydán recenzovaný sborník v elektronické podobě s ISBN (EAN) číslem.
Prezentace výše uvedených odborných příspěvků naleznete v příloze.